RE-THINK. Fundamenty kultury

Podczas II konferencji Dźwigacze Kultury wzięliśmy pod lupę zjawiska i procesy społeczne oraz zdolność kultury do inicjowania zmian. Wydarzenia organizowane w małych miejscowościach, miejskie strategie czy programy międzynarodowe pokazują, że szeroko pojmowana działalność kulturalna ma swój wpływ na jakość życia i najbliższe otoczenie nas wszystkich. Warto było spojrzeć na to zagadnienie nie tylko z perspektywy dużych miast i przeanalizować potencjał inicjatyw organizowanych oddolnie, zwykle dzięki pierwszemu spontanicznemu impulsowi grupy pasjonatów, często także „daleko od szosy” – w mniejszych ośrodkach, pozornie za horyzontem zainteresowań sponsorów czy mediów. W ubiegłym roku w Trendbooku – publikacji powstałej po I konferencji Dźwigacze Kultury dzięki partnerskiej współpracy Krakowskiego Biura Festiwalowego i ośrodka THINKTANK – wskazywaliśmy najważniejsze tendencje i potrzeby, takie jak choćby włączanie jak najszerszych kręgów publiczności w obieg kultury. Zgodnie ustaliliśmy, że warto spoglądać w przyszłość, nawet jeśli jej antycypowany obraz zmienia się i ewoluuje pod wpływem czynników społecznych, ekonomicznych czy politycznych. Zachodzące wkoło nas zmiany wymuszają na nas snucie prognoz, bo zyskujemy wtedy punkty odniesienia, ale również uczą pokory – każąc systematycznie poddawać nasze wyobrażenia ciągłym rewizjom i redefinicjom. Stąd także bierze się potrzeba stopklatki – zapisu i analizy. Dlatego w tym roku postanowiliśmy zaprojektować nasze pokonferencyjne wydawnictwo inaczej, na bazie bezpośrednich relacji dokumentujących konferencyjne wykłady i spotkania. Wierzymy, że doroczna konferencja Dźwigacze Kultury organizowana w Krakowie jest nie tylko istotną platformą wymiany myśli i doświadczeń, ale też najlepszym miejscem pogłębiania refleksji nad przyszłością kultury i nad naszym prawem do uznawania jej za niezbywalną część naszego życia.


Fundamenty kultury

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top