RE-THINK. Fundamenty kultury

27.08.2019 | TRENDBOOKI

Home 5 TRENDBOOKI 5 RE-THINK. Fundamenty kultury

Podczas II konferencji Dźwigacze Kultury wzięliśmy pod lupę zjawiska i procesy społeczne oraz zdolność kultury do inicjowania zmian. Wydarzenia organizowane w małych miejscowościach, miejskie strategie czy programy międzynarodowe pokazują, że szeroko pojmowana działalność kulturalna ma swój wpływ na jakość życia i najbliższe otoczenie nas wszystkich. Warto było spojrzeć na to zagadnienie nie tylko z perspektywy dużych miast i przeanalizować potencjał inicjatyw organizowanych oddolnie, zwykle dzięki pierwszemu spontanicznemu impulsowi grupy pasjonatów, często także „daleko od szosy” – w mniejszych ośrodkach, pozornie za horyzontem zainteresowań sponsorów czy mediów. W ubiegłym roku w Trendbooku – publikacji powstałej po I konferencji Dźwigacze Kultury dzięki partnerskiej współpracy Krakowskiego Biura Festiwalowego i ośrodka THINKTANK – wskazywaliśmy najważniejsze tendencje i potrzeby, takie jak choćby włączanie jak najszerszych kręgów publiczności w obieg kultury. Zgodnie ustaliliśmy, że warto spoglądać w przyszłość, nawet jeśli jej antycypowany obraz zmienia się i ewoluuje pod wpływem czynników społecznych, ekonomicznych czy politycznych. Zachodzące wkoło nas zmiany wymuszają na nas snucie prognoz, bo zyskujemy wtedy punkty odniesienia, ale również uczą pokory – każąc systematycznie poddawać nasze wyobrażenia ciągłym rewizjom i redefinicjom. Stąd także bierze się potrzeba stopklatki – zapisu i analizy. Dlatego w tym roku postanowiliśmy zaprojektować nasze pokonferencyjne wydawnictwo inaczej, na bazie bezpośrednich relacji dokumentujących konferencyjne wykłady i spotkania. Wierzymy, że doroczna konferencja Dźwigacze Kultury organizowana w Krakowie jest nie tylko istotną platformą wymiany myśli i doświadczeń, ale też najlepszym miejscem pogłębiania refleksji nad przyszłością kultury i nad naszym prawem do uznawania jej za niezbywalną część naszego życia.


[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Fundamenty kultury