Relacja z debaty “GOSPODARKA PO PANDEMII. PERSPEKTYWY DLA UE I POLSKI”

W debacie okrągłego stołu, zorganizowanej on-line 2 czerwca 2020 r. przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce, przy współpracy ośrodka THINTKANK, wzięli udział przedsiębiorcy oraz reprezentanci największych organizacji biznesowych, a także eksperci  i przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu. Dyskusja dotyczyła warunków umożliwiających powrót gospodarki UE,  w tym polskiej, na ścieżkę rozwoju.

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top