Kompromis trzeba budować twardo

Aby rozwiązać konflikt, należy wiedzieć, jak doprowadzić strony do kompromisu. A ponieważ konflikty interesów oraz postaw będą występować zawsze, kompetencja ta jest jedną z kluczowych umiejętności życiowych, menedżerskich i przywódczych. O znaczeniu kompromisu i metodach dochodzenia do niego THINKTANK w roku 2012 rozmawiał z Tadeuszem Mazowieckim, współtwórcą wielkich historycznych kompromisów Polski.


Kompromis trzeba budować twardo

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top