Spotkanie THINKTANK Leaders Hub z Lady Catherine Ashton

Za nami kolejne spotkanie członków THINKTANK Leaders Hub. Naszym gościem była Lady Catherine Ashton, członkini brytyjskiej Izby Lordów. W latach 2009-2014 była Wysokim Przedstawicielem Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Dziękujemy za tak liczne przybycie i zapraszamy na nasze kolejne spotkania.
.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top