Stary kontynent się starzeje

Populacja Europy się starzeje. Dlatego demografia stała się jednym z priorytetów Unii Europejskiej. W czerwcu 2020 r. Komisja Europejska przedstawiła raport o zmianach zachodzących na kontynencie i ich możliwych skutkach. Pokazał on długoterminowe trendy demograficzne w poszczególnych regionach Europy, takich jak dłuższa średnia życia, niższy wskaźnik urodzeń, starzenie się społeczeństw i postępująca urbanizacja. Wskazał również na zmniejszający się udział Europy w światowej populacji: do 2070 r. Europa będzie domem zaledwie dla ok. 4% ludności świata.

W marcu 2021 r. Parlament Europejski opublikował Perspektywy demograficzne Unii Europejskiej pokazując, że „sytuacja demograficzna w UE-27 ma istotny wpływ na wiele obszarów, począwszy od rynku pracy, poprzez opiekę zdrowotną i systemy emerytalne, aż po edukację” oraz kurczącą się populację w wieku produkcyjnym. Autorzy raportu zauważają, że „według badań pandemia koronawirusa doprowadziła do nieco wyższego wskaźnika śmiertelności i prawdopodobnie do obniżenia wskaźnika urodzeń, głównie z powodów ekonomicznych, takich jak zwiększone bezrobocie i ubóstwo”.

Publikacja została współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach cyklu „Rozmowy o Europie”.

 

.

Pobierz publikację tutaj.
ENGLISH VERSION IS AVAILABLE HERE.

.

Ważnym unijnym wydarzeniem w kontekście tych danych był Szczyt Społeczny w Porto, który odbył się 7 maja 2021 r.  Nadał on polityczny impuls wdrażaniu Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, podkreślając jego centralną rolę w ożywieniu Europy i przystosowaniu się między innymi do zmian demograficznych.

Jak reagują na zachodzące zmiany społeczeństwa Starego Kontynentu? Jakie działania są podejmowane przez instytucje unijne, krajowe i samorządowe? Jakie rozwiązania w ramach polityk społecznych proponują eksperci? Jak połączyć wysiłki wszystkich interesariuszy i podzielić zadania? Jaka powinna być rola Unii Europejskiej w tym procesie? Na te tematy debatowali uczestnicy dyskusji on-line: Magdalena Czarzyńska-Jachim – wiceprezydentka Sopotu, Jowita Michalska, prezeska Digital University, Marzena Rudnicka, prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej oraz dr Adam Wroński, Senior Expert, Eurostatu. Debatę moderowała  dr  Małgorzata Bonikowska – prezes THINKTANK, członek Team Europe. Wydarzenie zostało zorganizowane 2 grudnia 2021 r. w ramach cyklu „Rozmowy o Europie”, prowadzonego przez ośrodek THINKTANK i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.   

 

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top