Strategia firmy: warunki konieczne

Każda firma musi jednocześnie osiągać trzy cele – spełniać warunki konieczne. Musi zarabiać pieniądze, teraz i w przyszłości, zagwarantować pracownikom bezpieczne i satysfakcjonujące środowisko pracy, teraz i w przyszłości oraz zaspokajać rynek, teraz i w przyszłości. Warunek pierwszy przedstawia tradycyjny pogląd właścicieli firmy.


Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top