Strategia w erze nieoznaczoności

Choć eksperci zarządzania lubią mawiać, że strategie umierają, a liderzy nie doceniają znaczenia strategicznej wizji, opowieści o końcu „świata strategii” są przesadzone. Owszem, o sukcesie w wielu dziedzinach może decydować przypadek. I często to on – a nie jasna strategia – jest ojcem zwycięstwa. Ale analiza zwycięstw i porażek gospodarczych, politycznych czy zarządczych pokazuje jednak, że zazwyczaj stała za nimi dobrze zrealizowana strategia, oparta na analizie wariantów i scenariuszy, uwzględniające stare i nowe zmienne. Strategia ciągle ma znaczenie – a rady Machiavellego, Clausewitza, Sun Tzu czy bardziej współczesnych strategów biznesu nie straciły nic ze swojej aktualności. Bez wątpienia jednak strategia wymaga dziś innego podejścia. Jak budować dobrą strategię, by nie stała się z dnia na dzień złą?


Strategia w erze nieoznaczoności

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top