Strategia wspólna z mieszkańcami

01.07.2019 | Człowiek i style życia

Home 5 Baza wiedzy 5 Człowiek i style życia 5 Strategia wspólna z mieszkańcami

Praca nad strategią rozwoju Lublina oparta została na rozwiązaniu, które w Polsce może służyć za wzorzec dla administracji publicznej – modelu partycypacji społecznej. Jej efektem jest faktyczny wkład lokalnych społeczności w wyznaczone w niej cele.


[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Strategia wspólna z mieszkańcami