STRATEGIE WZROSTU FIRMY

Studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
Dla członków THINKTANK przysługuje zniżka 10% od podstawowej ceny tj. 7 800 zł (zniżki nie kumulują się).
Wraz z narastającym tempem konkurencji, innowacji, zachodzącą na naszych oczach rewolucją cyfrową i zacierającymi się granicami branż –  zdolność skutecznego zarządzania wzrostem firmy oraz tworzenia innowacyjnych strategii stają się kluczem do sukcesu. Program studiów, opracowany we współpracy z wybitnymi przedstawicielami biznesu, członkami Rady Programowej, umożliwia uczestnikom dyskusję nad strategicznymi zagadnieniami wzrostu firmy.


Więcej informacji tutaj.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top