STRATEGIE WZROSTU FIRMY

27.06.2019 | Edukacja

Home 5 THINKTANK Poleca 5 Edukacja 5 STRATEGIE WZROSTU FIRMY

Studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
Dla członków THINKTANK przysługuje zniżka 10% od podstawowej ceny tj. 7 800 zł (zniżki nie kumulują się).
Wraz z narastającym tempem konkurencji, innowacji, zachodzącą na naszych oczach rewolucją cyfrową i zacierającymi się granicami branż –  zdolność skutecznego zarządzania wzrostem firmy oraz tworzenia innowacyjnych strategii stają się kluczem do sukcesu. Program studiów, opracowany we współpracy z wybitnymi przedstawicielami biznesu, członkami Rady Programowej, umożliwia uczestnikom dyskusję nad strategicznymi zagadnieniami wzrostu firmy.


Więcej informacji tutaj.