Szkoła w tarapatach

Szkoła od zawsze boryka się z dwoma kluczowymi wyzwaniami: biurokracją oraz autonomią. Autonomiczna szkoła działa dobrze, gdy nie krępują jej bezsensowne przepisy. Niestety pandemia wyostrzyła wcześniejsze bolączki. Czas, który nauczyciele powinni poświęcić dzieciom z konieczności przeznaczyli na raportowanie. Przy takim systemie pracy edukacja będzie kuleć coraz bardziej. I niestety będzie tylko gorzej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem Małgorzaty Żuber-Zielicz, pt. „Szkoła w tarapatach”.


 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top