Szybki wzrost zamiast wczesnej emerytury

Bariera emerytalna nie pozwoli państwu na szybki rozwój, jeśli nie będziemy potrafili jej zdemontować. Ze wszystkich obywateli Unii Europejskiej, Polacy najwcześniej wycofują się z rynku pracy. Jeśli nie zmienimy tej sytuacji i nie doprowadzimy reformy emerytalnej do końca, to zamiast stopniowo doganiać Europę, zwiększymy jedynie naszą lukę rozwojową w stosunku do państw zamożnych.


Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top