Technologiczne magnolie. Gdy większość z nas uwierzy, że dzięki technologiom zmienimy świat na lepsze

Dominika Bettman – prezeska zarządu i dyrektorka Digital Industries w Siemens Polska. Ekonomistka z wykształcenia, humanistka z natury. Orędowniczka społecznej odpowiedzialności biznesu, aktywizacji zawodowej kobiet. Propagatorka idei różnorodności i przywództwa włączającego. Aktywna uczestniczka debaty publicznej o innowacyjnym przemyśle i zrównoważonym rozwoju. Wierzy w transformacyjną siłę biznesu, moc sprawczą zespołów i rozwój osobisty, współautorka książki Technologiczne magnolie. Gdy większość z nas uwierzy, że dzięki technologiom zmienimy świat na lepsze.

 

 

Przywództwo w transformacji

Od początku mojej kariery zajmuję się biznesem. Od ponad 25 lat obserwuję jego transformację. Jest to zjawisko niezwykle fascynujące, obejmujące nie tylko rewolucyjne zmiany technologiczne, ale też społeczne. Zjawisko, które bezsprzecznie ukształtowało także mnie samą jako liderkę.

Dzisiejsza rzeczywistość diametralnie różni się od tej, w której zaczynałam moją przygodę zawodową. W Siemensie podjęłam moją pierwsza pracę po studiach i zostałam w tej samej firmie przez kolejnych 25 lat. Nie mam jednak poczucia, że utknęłam w martwym punkcie – przez lata zmieniały się obejmowane przeze mnie stanowiska (aż do najwyższej funkcji prezeski), ale i organizacja przechodziła zmiany idąc z duchem czasu (a czasem wręcz go wyprzedzając i określając nowe trendy). Transformacja ta była wielowarstwowa: począwszy od rozwoju nowych technologii, skali biznesu, poprzez nowe modele biznesowe i cele korporacyjne, po mentalność ludzi – pracowników i liderów, podział ról i znaczenie naszej działalności dla społeczeństwa i środowiska. Dawno już nie obowiązuje Friedmanowska maksyma: „The business of business is business”. Dziś rola biznesu jest dużo szersza I obarczona ogromną odpowiedzialnością za losy świata.

 

(R)ewolucja 4.0

Przemiany, których jesteśmy świadkami, określa się terminem „rewolucja 4.0”, nawiązującym do historycznych wolt mających kolosalny wpływ na nieodwracalną transformację świata. W moim odczuciu dzisiejsze procesy mają faktycznie rewolucyjne skutki, ale są długotrwałym, bardziej ewolucyjnym procesem, wciąż przyspieszającym i oszałamiającym swym tempem, a także skalą. Rzeczywistość 4.0 to nie tylko wszechobecność nowych technologii, cyfryzacja i robotyzacja w przemyśle. Technologie mają bezprecedensowy wpływ na wszystkie aspekty naszego codziennego życia; oddziałują na to, jak myślimy, pracujemy, konsumujemy, jak budujemy relacje w społeczeństwie i biznesie. Na nowo definiują też pojęcie przywództwa.  

W usieciowionym świecie zarządzanie ludźmi stało się nowym wyzwaniem. Autentyczne i skuteczne przywództwo wymaga otwartości na różnorodność – ludzi i warunków, w jakich współcześnie żyjemy i pracujemy. Odwagi i zaufania, a także włączania. Sieć (network) jest tu słowem kluczem. Nie ma dziś racji bytu zarządzanie autorytarne, mesjańskie, które polega na bezwzględnym egzekwowaniu władzy. Owszem, lider/liderka posiada mandat decyzyjny, legitymację do wprowadzania zmian. Ale świadome przywództwo wymaga przede wszystkim inkluzywności – otwarcia się na innych członków zespołu, ich wkład w postaci doświadczenia, inicjatyw, nawet krytyki. Odwagi i akceptacji porażek. Przy wsparciu szerokiej, różnorodnej sieci, ryzyko pomyłki maleje, podobnie jak skala fiaska. Razem łatwiej jest też powstać, wyciągnąć lekcję i iść dalej mądrzejszym o doświadczenie. Poza tym praca w zgranych, otwartych, inspirujących zespołach jest nie tylko bardziej efektywna, ale też przyjemniejsza i bardziej satysfakcjonująca.

 

 

Technologiczne magnolie

25 lat pracy pozwoliło mi zgromadzić cenną wiedzę i doświadczenie, zbudować bezcenną sieć kontaktów oraz dojrzeć do roli świadomej liderki i mentorki. Zrozumiałam, że autentyczność i konsekwentne działanie w oparciu o wartości, jakie wyznaję, pomagają mi niezłomnie trwać w tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Paradoksalnie trudny czas izolacji pandemicznej pomógł mi w realizacji kolejnego kamienia milowego w mojej karierze – napisaniu pierwszej książki pt. „Technologiczne magnolie”. Zdobyłam się na spisanie moich przemyśleń i obserwacji jako entuzjastka nowych technologii, by dotrzeć z pozytywnym przesłaniem do osób, które wciąż mają wątpliwości, obawiają się technologicznej (a przecież nieuniknionej) przyszłości. Postęp technologiczny jest potężną machiną nie do zatrzymania. Wypieranie wagi technologii i ucieczka od nich nie ma szans powodzenia. I choć jestem świadoma zagrożeń wynikających z ich nieodpowiedzialnego stosowania, to głęboko wierzę, że dzięki technologiom możemy, a nawet musimy zmienić świat na lepszy!

 

„Pay it forward”

Analizując mechanizmy transformacji czuję, że działają one w sprzężeniu zwrotnym – z dumą myślę o sobie jako o współtwórczyni tych przemian. Mam poczucie wymiernej sprawczości, która nadaje sens moim działaniom, nieustająco mnie motywuje i napędza do dalszego samorozwoju. Jestem wdzięczna za umiejętność owocnego i w moim poczuciu dobrego wykorzystania wszystkich możliwości, jakie napotkałam na swojej drodze. Pragnę dzielić się moją wiedzą i doświadczeniem, wspierać inne osoby i generować spiralę zrównoważonego rozwoju świata. Dlatego aktywnie działam jako mentorka i angażuję się w inicjatywy, które pomagają szerzyć idee odpowiedzialnego życia w każdym jego wymiarze, nie tylko biznesowym. Wierzę, że nadal mamy czas i szansę, wykreować lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń. Bycie liderką to zdecydowanie misja życia!

 

POWRÓT ↵

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top