THINKTANK advisory

Home 5 THINKTANK advisory
THINKTANK Advisory 1

Knowledge support

 • Wsparcie merytoryczne w przygotowywaniu paneli i wystąpień
  na konferencjach krajowych i międzynarodowych,
 • Wsparcie merytoryczne przy wydarzeniach firmowych:
  ✓ zapewnianie mówców i gości specjalnych,
  ✓ prowadzenie całego wydarzenia i moderacja paneli,
  ✓ przygotowywanie merytoryki do przekazów medialnych
 • Przygotowywanie contentu merytorycznego w komunikacji
  (teksty, audio, video) wewnętrznej i zewnętrznej (media, network
  strategiczny etc).
 • Prace analityczne na zlecenie Klienta (opracowania, raporty,
  analizy ryzyka etc.).

Trends and risks assistance

 • wystąpienia inspiracyjne (power speeches, eyes openers)
 • briefingi dla zarządów (1-2 godz.)
 • warsztaty dla kadry menedżerskiej (4-8 godz.)
 • warsztaty pogłębione dla różnych komórek organizacji (4-6 godz.)
 • raporty diagnostyczne z analizą wyzwań w organizacji
 • interdyscyplinarne analizy ryzyk – uzupełnienie analiz biznesowych
THINKTANK Advisory 2
THINKTANK Advisory 3

Coachsulting

 • przygotowanie organizacji do transformacji w wybranych obszarach
 • sesje mentoringowe dla zarządu (intelligent management)
 • praca doradcza przy wprowadzaniu zmian zewnętrznych lub strukturze (Interim management) 3-12 miesięcy
 • działania Public Affairs wokół dokonywanej transformacji