THINKTANK LIVE TALKS: Edukacja i praca na odległość. Jak zorganizować je skutecznie?

22 października 2020 r.

Bądźcie z nami w CZWARTEK, 22.10, w godz. 16.00-17.00 na profilu Facebook THINKTANK i Magazyn THINKTANK.

GOŚĆMI SPOTKANIA BĘDĄ:
👉 Prof. dr hab. GRAŻYNA WIECZORKOWSKA-WIERZBIŃSKA, mgr matematyki i profesor psychologii. Kieruje Katedrą Psychologii i Socjologii Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Była założycielem i pierwszym (1997-2005) dyrektorem Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzącego zajęcia internetowe.

👉
 EWA KASTORY, Senior Partner w firmie szkoleniowo-konsultingowej House of Skills. Wraz ze współpracownikami w 2005 roku stworzyła pierwszą w Polsce roczną Szkołę negocjacji opartą na praktyce biznesowej, a w 2018 Szkołę przywództwa opartą na budowaniu kapitału społecznego. Autorka unikatowych programów i projektów rozwojowych w obszarze negocjacji, zarządzania konfliktem i budowania porozumienia.
MODERATOR: ZBIGNIEW GAJEWSKI, partner THINKTANK

Z naszymi gośćmi porozmawiamy m.in. o tym:
• co można zrobić by podnieść efektywność nauki i pracy zdalnej?
• czy po pandemii edukacja i praca zdalna powinny stać się częścią naszej rzeczywistości w większym stopniu niż przed?
• przy jakich cechach osobowości odbiorców nauka i praca zdalna są bardziej efektywne, a przy jakich mniej?

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top