Trudne pytania o konsekwencje automatyzacji

Wpływ rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję na rynek pracy jest z pewnością jednym z najbardziej popularnych i powszechnych wątków w dyskusji na temat konsekwencji rozwoju sztucznej inteligencji. Mogłoby się wydawać, że na przestrzeni ostatnich kilku lat podstawowe zagadnienia zostały dobrze naświetlone i powinien wyłaniać się z nich spójny obraz przedstawiający diagnozę. W ciągu ostatnich kilku tygodni pojawiły się jednak istotne raporty i dokumenty strategiczne, które w dalszym ciągu wskazują na brak jasności odnośnie konsekwencji stosowania sztucznej inteligencji i powiązanej z nią automatyzacji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem Tomasza Klekowskiego pt. „Trudne pytania o konsekwencje automatyzacji”.


Trudne pytania o konsekwencje automatyzacji

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top