Unia Europejska i Wielka Brytania. Relacje po brexicie.

31 stycznia 2020 r. Zjednoczone Królestwo opuściło Unię Europejską. Proces brexitu zaczął się po referendum, które odbyło się w tym kraju 23 czerwca 2016 r. i zostało wygrane przez przeciwników pozostania w UE. Najpierw podpisano umowę regulującą wyjście Zjednoczonego Królestwa z tej organizacji, a w marcu 2020 zaczęły się negocjacje w sprawie przyszłego partnerstwa. 24 grudnia 2020 r. doszło do porozumienia w sprawie warunków współpracy. 29 kwietnia 2021 r., po wyrażeniu zgody przez Parlament Europejski, Rada przyjęła decyzję o zawarciu Umowy o handlu i współpracy między UE a Wielką Brytanią oraz Umowy o bezpieczeństwie informacji. Weszły one w życie 1 maja 2021 r. i pozwalają na bezcłowy i bezkwotowy ruch towarów pomiędzy obiema stronami. Nie dotyczy to jednak usług. Uregulowana została również kwestia konkurencji, praw połowowych oraz obszaru bezpieczeństwa obywateli.

Publikacja została współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach cyklu „Rozmowy o Europie”.

 

.

Pobierz publikację tutaj.

 

ENGLISH VERSION IS AVAILABLE HERE.

.

Jaki jest bilans korzyści i strat związanych z brexitem, czyli wyjściem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej? Jak zmieniły się wzajemne relacje? Jak Zjednoczone Królestwo chce się teraz rozwijać i działać? Jak Brytyjczycy rozumieją swoją rolę w świecie, opisaną w nowej strategii o nazwie „Global Britain in a Competitive Age? Jakie konsekwencje ma brexit dla Europy Środkowej i Wschodniej? Czy Wielka Brytania może działać globalnie bez jednoczesnego zmniejszenia zaangażowania w naszym regionie? Jak polscy przedsiębiorcy mogą skorzystać na brexicie? Na ile kontakty międzyludzkie mogą pomóc we wzmacnianiu relacji polsko-brytyjskich?

Na te tematy debatowali uczestnicy dyskusji on-line: Anna Clunes, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce, dr Przemysław Biskup, analityk PISM, wykładowca SGH oraz Elżbieta Pełka, Członek Zarządu Polsko-Brytyjskiej Izby Handlowej. Debatę moderowała  dr Małgorzata Bonikowska, prezes THINKTANK i członek Team Europe. Wydarzenie zostało zorganizowane 20 stycznia 2022 r. w ramach cyklu „Rozmowy o Europie”, prowadzonego przez ośrodek THINKTANK i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Rozmowa dostępna jest TUTAJ.

 

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top