Wątpię, że dogonimy Zachód

Osiągnięcie przez Polskę poziomu życia bogatych krajów Zachodu w perspektywie obecnie żyjących osób jest bardzo mało prawdopodobne. Dotyczy to także wielkości PKB per capita – pisze dr Lidia Adamska, doktor ekonomii, ekspertka w zakresie rynków finansowych, była członkini Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ekspertka THINKTANK.


Czy Polska dogoni Zachód?

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top