Wykorzystanie sztucznej inteligencji w sektorze publicznym i prywatnym w Polsce i Czechach – analiza porównawcza

Raport powstał w ramach zadania publicznego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020“, wspieranego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

Analiza wykorzystania sztucznej inteligencji w sektorze publicznym i prywatnym w Czechach została opracowana przez Aspen Institute Central Europe w Pradze i jest pracą zespołową następujących ekspertów: Daria Hvizdalova, partner, Mainware / JHV ENGINEERING (sektor prywatny) i Martin Fatun, Centrum Technologiczne Akademii Nauk Republiki Czeskiej (sektor publiczny).

Część II dotycząca Polski została opracowana przez Centrum Stosunków Międzynarodowych, a jej autorem jest Zbigniew Gajewski, Partner w THINKTANK i współpracujące z nim Evgienia Sargina i Olga Jóźwiak z CSM. Cześć III powstała we współpracy obu zespołów.

Autorzy analizują w raporcie rangę tematyki SI w politykach obu państw, mechanizmy finansowania technologii SI, stopień ich wykorzystania w reformie procesu podejmowania decyzji przez administrację państwową, stan edukacji i badań oraz zaawansowanie środowisk akademickich zajmujących się SI, a także jej wpływ na rynek pracy w Polsce i Czechach. Przytaczają ponadto przykłady zastosowań SI w obu sektorach oraz najciekawsze inicjatywy wykorzystujące SI do walki z pandemią Covid-19.

 

THINKTANK  jest partnerem publikacji.

 

 

 

 

 

Raport w j. angielskim dostępny jest tutaj. 

 

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top