Zdystansowana normalność

Przyszłości jest bardzo dużo, nie wierzę w jedną przyszłość. Świat jest na tyle skomplikowany, że różne miejsca na świecie rozwijają się z zupełnie odmienną prędkością. Po pandemii też tak będzie. Gdzie teraz jest Polska? Od razu przychodzi mi do głowy analogia do Polski czasów transformacji i początków lat 90. XX w. – pisze Zuzanna Skalska w komentarzu Zdystansowana normalność.


 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top