Ziemia na kredyt

18.12.2019 | Trendy

Home 5 Baza wiedzy 5 Trendy 5 Ziemia na kredyt

W 1987 r. podpisano tzw. protokół montrealski, czyli międzynarodowe porozumienie mające na celu przeciwdziałanie dziurze ozonowej. Protokół stał się porozumieniem globalnym: przystąpiło do niego ponad 160 państw. W konsekwencji 196 krajów na świecie zgodziło się na wprowadzenie regulacji, dzięki którym zredukowano emisję substancji zubożających warstwę ozonową w stratosferze atmosfery ziemskiej. Emisje niektórych substancji przyczyniających się do wzrostu dziury ozonowej zostały zredukowane aż o 90 proc., czyli niemal do zera. Według prognoz ONZ warstwa ozonowa może całkowicie zregenerować się do 2060 r. To jeden z przykładów, kiedy społeczność międzynarodowa zjednoczyła się ponad podziałami i partykularnymi interesami w słusznej sprawie. Dziś, u progu kryzysu klimatycznego, warto przypominać sobie te fakty, bo wciąż nie jest za późno. Wiemy, że ludzkość potrafi działać razem w słusznej sprawie. Warto wciąż mieć nadzieję, że i tym razem się uda.


[wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”] Ziemia na kredyt