Pandemia i jej skutki: GOSPODARKA

25 marca 2020 r., 

Tematem spotkania była pandemia i jej skutki dla gospodarki Z zaproszonymi gośćmi, dr Małgorzatą Starczewską-Krzysztoszek, wykładowcą Wydziału Nauk Ekonomicznych  Uniwersytetu Warszawskiego, członkiem Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich oraz Rafałem Bauer, przedsiębiorca, inwestor, członek Rady Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych rozmawialiśmy o tym:

• Jak koronawirus wpłynie na globalną gospodarkę?
• Czy decyzje podjęte przez polski rząd w sprawie pomocy przedsiębiorcom są właściwe i wystarczające?
• Czego jeszcze (ponad propozycje rządu) potrzebują firmy duże, a jakiej pomocy potrzebują mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa?

Moderatorem spotkania był Zbigniew Gajewski, partner THINKTANK.

Cała rozmowa dostępna jest tutaj.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top