Programy strategiczne

Tworzenie i realizacja programów strategicznych to najważniejsza działalność THINKTANK. Są one adresowane do polskich i zagranicznych decydentów.

Home 5 Programy
Thintank Misja
Thintank Misja
Programy strategiczne THINKTANK dotyczą tematów kluczowych dla rozwoju firm, miast, regionów i państwa. Są prowadzone w dwóch płaszczyznach: analityczno-badawczej i informacyjno-edukacyjnej. Służą pogłębieniu wiedzy i zdiagnozowaniu wyzwań w połączeniu z wypracowaniem rekomendacji i popularyzacją rozwiązań pozwalających na te wyzwania skutecznie odpowiadać. Pomagają liderom biznesu, polityki i administracji działać strategicznie.
THINKTANK realizuje swe programy we współpracy z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, uczelniami i firmami. Wśród tych partnerów są m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Zdrowia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i inne agendy rządowe, biura poselskie, urzędy miast i urzędy marszałkowskie, PKPP Lewiatan i Fundacja Kronenberga, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Akademia im. Koźmińskiego, Centrum Stosunków Międzynarodowych, UNDP, Europejskie Centrum Wolontariatu, think-tanki polskie i zagraniczne, specjalne strefy ekonomiczne, międzynarodowe korporacje i przedsiębiorstwa krajowe.

Obserwatorium

Diagnozowanie wyzwań

  • Instytut transformacji energetycznej i klimatu
  • Instytut transformacji cyfrowej i innowacji
  • Instytut zdrowia
  • Instytut reskillingu i kompetencji przyszłości
  • Instytut Rynku i Przedsiębiorczości
Thintank Misja

Laboratorium

Prognozowanie przyszłości

Programy Strategiczne Korzyści

Miasta Przyszłości

Inspirujemy polskich samorządowców do nowoczesnego zarządzania miastami

  • Innovation in Politics Institute – międzynarodowy konkurs na innowacje w 
    politykach publicznych
  • Inicjatywa CitiSense – trendy w rozwoju miast przyszłości
Debaty I Konferencje Online I Offline

Forum dialogu

Crossowanie perspektyw

  • Biznes-administracja-nauka-kultura
Publikacje I E Content
Programy Strategiczne Korzyści

Korzyści dla Firm Partnerskich

THINKTANK realizuje programy strategiczne we współpracy z Partnerami (firmy i organizacje).

Można zostać Partnerem wybranego Programu lub jednego z Projektów.

Partnerzy otrzymują w zamian świadczenia merytoryczne i wizerunkowe.