Programy

PROGRAMY STRATEGICZNE

Tworzenie i realizacja programów strategicznych to najważniejsza działalność THINKTANK.  Są one adresowane do polskich i zagranicznych decydentów.

Polegają na łączeniu w ciągi tematyczne różnych aktywności THINKTANK: publikowaniu artykułów na łamach Magazynu „THINKTANK”, przygotowywaniu odrębnych wydawnictw, prowadzeniu badań własnych, organizacji dedykowanych wydarzeń oraz inspirowaniu tematycznego networkingu w ramach klubu THINKTANK.

Programy strategiczne THINKTANK dotyczą tematów kluczowych dla rozwoju firm, miast, regionów i państwa. Są prowadzone w dwóch płaszczyznach: analityczno-badawczej i informacyjno-edukacyjnej. Służą pogłębieniu wiedzy i zdiagnozowaniu wyzwań w połączeniu z wypracowaniem rekomendacji i popularyzacją rozwiązań pozwalających na te wyzwania skutecznie odpowiadać. Pomagają liderom biznesu, polityki i administracji działać strategicznie.

THINKTANK realizuje swe programy we współpracy z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, uczelniami i firmami. Wśród tych partnerów są m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Zdrowia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i inne agendy rządowe, biura poselskie, urzędy miast i urzędy marszałkowskie, PKPP Lewiatan i Fundacja Kronenberga, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa, Akademia im. Koźmińskiego, Centrum Stosunków Międzynarodowych, UNDP, Europejskie Centrum Wolontariatu, think-tanki polskie i zagraniczne, specjalne strefy ekonomiczne, międzynarodowe korporacje i przedsiębiorstwa krajowe.

PROGRAMY:

THINK EUROPE

THINK EUROPE

Program został uruchomiony w 2011 r., przed polską prezydencją w Radzie UE

Miasta Przyszłości

Miasta Przyszłości

Inspirujemy polskich samorządowców do nowoczesnego zarządzania miastami

Globalna firma

Globalna firma

Ośmielamy polskie firmy do aktywności globalnej i zwiększamy ich potencjał

Forum dialogu

Forum dialogu

Prowadzimy aktywny dialog między biznesem a administracją publiczną

Branding

Branding

Dyskutujemy o tym, jak budować silne i rozpoznawalne marki

THINKTANK Style Życia

THINKTANK Style Życia

Analizujemy zmiany postaw i zachowań ludzi pod wpływem zmieniającego się otoczenia

BUKOVINA THINKTANK RE-LAB

BUKOVINA THINKTANK RE-LAB

Monitorujemy mikrotrendy technologiczne, społeczne i kulturowe

THINK-CULTURE

THINK-CULTURE

RE-CULTURE definiujemy i opisujemy zmiany zachodzące w polskiej kulturze

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top