O nas

THINKTANK jest polskim ośrodkiem analitycznym, założonym w 2009 roku. Działa w formie przedsiębiorstwa społecznego. Prowadzi klub dla decydentów oraz posiada własne media.

THINKTANK jest platformą dialogu, wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk dla liderów biznesu, polityki, samorządowców i urzędników.

Analizuje i syntetycznie przedstawia trendy i rekomendacje z wybranych obszarów wiedzy, gromadząc je w swej Bazie Wiedzy, dostępnej tylko dla członków Klubu THINKTANK. Te obszary to:

  • zarządzanie
  • przywództwo
  • komunikacja społeczna
  • polityki publiczne
  • Europa

Celem działalności THINKTANK jest inspirowanie merytorycznej debaty publicznej w Polsce i budowanie dialogu pomiędzy sferą prywatną a publiczną. Rozmawiamy i piszemy o sprawach istotnych dla osób podejmujących decyzje w firmach i w państwie. Najbardziej wartościowe polskie idee, rozwiązania i praktyki popularyzujemy za granicą.

THINKTANK działa jako otwarta sieć ekspercka. Pomaga generować idee, które wpłyną na naszą przyszłość.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top