THINK-CULTURE

THINK-CULTURE

W ramach programu RE-CULTURE definiujemy i opisujemy zmiany zachodzące w polskiej kulturze w ostatnich latach. Inspirujemy do dyskusji, tworzymy neutralne pole do dialogu i organizujemy debaty o stanie i przyszłości kultury w Polsce. Kultura wpływa na wszystkie sfery życia, także na uwarunkowania procesów gospodarczych, dlatego dbamy, aby w dialog włączać nie tylko środowisko artystów, twórców i reprezentantów instytucji kultury, ale także przedstawicieli świata biznesu, odbiorców kultury oraz liderów opinii. Szukamy punktów styku, formułujemy protokoły zbieżności i rozbieżności na temat kultury, prezentując omawiane kwestie z różnych punktów widzenia. Program realizujemy wraz z partnerami (m. in. Krakowskim Biurem Festiwalowym oraz Bankiem Millenium). W jego ramach wydajemy także trendbooki: Trendbook. Nastaw się na kulturę (2018), RE-THINK. Fundamenty kultury (2019).

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top