Miasta Przyszłości

Miasta Przyszłości

Inspirujemy polskich samorządowców do nowoczesnego zarządzania miastami, przybliżamy światowe badania i rozwijamy wiedzę o polskich praktykach. W ramach programu tworzymy przestrzeń dyskusji o kluczowych wyzwaniach związanych z rozwojem ośrodków miejskich różnej wielkości w Polsce i Europie. Program prowadzony jest z udziałem szerokiego grona interesariuszy ze strony rządowej, samorządowej oraz biznesowej. Jego główne cele to: 1. transfer międzynarodowej wiedzy na temat rozwiązań z zakresu zarządzania miastami, w tym przybliżanie polskim decydentom rozwiązań stosowanych przez metropolie w różnych częściach świata, 2. stymulowanie wymiany doświadczeń na temat smart cities w Polsce między interesariuszami miast, 3. gromadzenie i dokumentowanie studiów przypadku o wdrożeniach sprzyjających bardziej efektywnemu, włączającemu obywateli, zarządzaniu organizmami miejskimi.

Wpisz wyszukiwany termin powyżej i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij ESC, aby anulować.

Wróć do góry