Globalna firma

Globalna firma

Ośmielamy polskie firmy do aktywności globalnej i zwiększamy ich potencjał w zakresie ekspansji zagranicznej, rekomendujemy rządowi formy wsparcia ekspansji. Celem programu jest zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki i firm na rynku globalnym. Działania prowadzone w ramach programu (debaty, okrągłe stoły, dyskusje, publikacje) poszerzają wiedzę przedsiębiorców i pracowników administracji na temat światowych rynków oraz przyczyniają się do optymalizacji systemu publicznego wsparcia polskich firm w wychodzeniu za granicę. W ramach programu tworzymy platformę wymiany dobrych praktyk i doświadczeń między firmami, których produkty i usługi już są obecne poza Polską, a tymi, które dopiero planują ekspansję. Program jest realizowany w kooperacji z kilkudziesięcioma partnerami, m.in. ministerstwami, instytucjami samorządowymi i polskimi firmami z doświadczeniem zagranicznym.

Więcej o naszych działaniach w ramach tego programu znajdziesz TU


W ramach programu GLOBALNA FIRMA ośrodek THINKTANK wraz z partnerami prowadzi następujące działania:

Dossiers

Publikacje własne poświęcone wybranym rynkom i perspektywom dla polskich przedsiębiorstw w kontekście wybranych wizyt zagranicznych i misji gospodarczych organizowanych lub inspirowanych przez polski rząd.

Zobacz więcej

Ekspedycje

Seria interaktywnych „fotostories” poświęconych wybranym krajom.

Zobacz więcej

Świat: inspiracje

Seria spotkań poświęconych relacjom wybranych krajów z Polską oraz możliwościom rozszerzenia współpracy, zwłaszcza w obszarze gospodarczym.

Zobacz więcej

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top