Rada Strategiczna

prof. Andrzej J. Blikle

Profesor matematyki w zakresie matematycznych podstaw informatyki, członek Rady Języka Polskiego, pracownik PAN i członek Academia Europaea (Europejskiej Akademii Nauk). Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, honorowy prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych,

Więcej

a także członek ponad dwudziestu innych organizacji. Jest też dyplomowanym mistrzem cukierniczym, a w latach 1990 – 2010 kierował firmą A.Blikle rozwijając ją w tym czasie z jednej cukierni do 15 placówek w Warszawie i 8 w sieci franchisingu poza Warszawą. Zainteresowania pozazawodowe to filozofia, etyka i historia Polski, muzyka (barok, klasyka, jazz), teatr i kino, literatura piękna, narciarstwo zjazdowe i ski-alpinizm, windsurfing, wioślarstwo i rower górski. Pierwsze wydanie jego książki “Doktryna jakości” zajęło I miejsce w kategorii „Najlepszy poradnik ekonomiczny” w konkursie Economicus 2015 organizowanym przez „Dziennik Gazeta Prawna”, a także otrzymało nagrodę Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 2014 – 2015”. W wersji PDF III wydanie książki można bezpłatnie pobrać pod adresem https://moznainaczej.com.pl/ksiazka-i-artykuly/doktryna-jakosci

Zwiń

dr Henryka Bochniarz

Założycielka i Przewodnicząca Rady Głównej Konfederacji Lewiatan. Twórczyni Akademii Liderek Henryki Bochniarz. Kandydatka na urząd prezydenta RP w wyborach w 2005. W latach 1985–1987 wykładała na University of Minnesota.

Więcej

Zwiń

Sławomir Lachowski

Ekonomista i menadżer bankowy o znacznym dorobku naukowym i ponad dwudziestu latach doświadczenia w sektorze bankowym w Polsce i w Europie Środkowej i Wschodniej. był przewodniczącym oraz członkiem zarządu wielu organizacji biznesowych, w tym Hochtief AG, Intermarket Bank AG, Orange Polska,

Więcej

COMP S.A., Redan S.A., Best S.A., BRE Bank Hipoteczny, Business Advisory Committee VISA International.

Zwiń

Bożena Leśniewska

Od ponad dwudziestu lat zawodowo związana z zarządzaniem i branżą technologiczną. Obecnie, jako Wiceprezes Zarządu Orange Polska, odpowiada za rynek biznesowy oraz spółki Integrated Solutions i BlueSoft. Ukończyła Advanced Management Programme na INSEAD, Akademię Mentoringu, Akademię Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Uniwersytet Jagielloński. Karierę zawodową rozpoczęła w obszarze Sprzedaży w 1992 roku w DHL International Ltd.

Więcej

Od 1996 roku odpowiadała za rynek sprzedaży w firmie Polkomtel S.A. W 2006 roku dołączyła do zespołu Orange Polska w PTK Centertel jako Zastępca Dyrektora Pionu Sprzedaży Rynku Biznesowego, a następnie Dyrektor Pionu Sprzedaży do Klientów Biznesowych. Od 2008 roku była Dyrektorem Pionu Klientów Biznesowych. Od 2013 roku była Dyrektorem Wykonawczym ds. Sprzedaży w Orange Polska. W latach 2015-2017 sprawowała funkcję Członka Zarządu ds. Sprzedaży i Komercyjnej Digitalizacji w Orange Polska. Sprawuje funkcje członka Rady Odpowiedzialnego Przywództwa przy Forum Odpowiedzialnego Biznesu, członka Rady Fundacji Orange, członka stowarzyszenia Professional Women Network i Stowarzyszenia LiderShe. Uznana przez Instytut Innowacyjna Gospodarka za jedną z dziesięciu najbardziej wpływowych kobiet w polskich instytucjach sektora technologicznego. W 2020 roku zwyciężyła w prestiżowym Rankingu organizowanym przez Puls Biznesu „100 kobiet Biznesu” w kategorii Duże Firmy. W 2021 roku wyróżniona w raporcie „Strong Women in IT 2021 – Global Edition” jako jedna z kobiet, które zmieniają świat nowych technologii. Aktywna mentorka w programach mentoringowych. Współautorka pierwszych w Europie studiów dla kobiet – Akademii Przywództwa Kobiet na Akademii Leona Koźmińskiego.

Zwiń

prof. Krzysztof Obłój

Specjalista z zakresu zarządzania strategicznego i międzynarodowego. Jest jednym z najczęściej cytowanych na świecie polskich specjalistów z ekonomii i zarządzania. Od lat wykłada w międzynarodowych szkołach biznesu, m.in. Sun-Yat Sen University w Chinach, University of Illinois, Yale University, CCSU i Duquesne University w USA,

Więcej

norweskiej Bodo Graduate School of Management, francuskiej ESCP-EAP i Ecole Nationale des Pont et Chaussees, brytyjskiej Henley on Thames i slovenskiej Bled School of Management. Był spikerem na kilkudziesięciu seminariach naukowych w światowych szkołach biznesu. Publikuje artykuły badawcze, książki, studia przypadków, raporty doradcze i prace popularyzatorskie. Zrealizował kilkanaście krajowych lub międzynarodowych projektów badawczych. Jest autorem ponad 150 artykułów naukowych publikowanych w najbardziej prestiżowych periodykach naukowych

Zwiń

Janusz Reiter

Pierwszy Fundator i Założyciel, Przewodniczący Rady Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, były Ambasador Polski w Republice Federalnej Niemiec i USA, były Specjalny Wysłannik do spraw zmian klimatu, Fellow Woodrow Wilson Center, Richard von Weizsaecker Fellow Fundacji Roberta Boscha. 

Więcej

Autor wielu publikacji prasowych w polskiej i zagranicznej prasie.

Zwiń

Jacek Santorski

Psycholog, psychoterapeuta, wydawca i przedsiębiorca. Uznany autorytet w dziedzinie psychologii społecznej i psychologii biznesu. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku pionier profesjonalnej psychoterapii w Polsce. Były członek rady nadzorczej Eurobanku. Obecnie osobisty doradca przedsiębiorców i menedżerów w zakresie sztuki życia i odpowiedzialnego biznesu.

Więcej

Prowadzi z Dominiką Kulczyk-Lubomirską Grupę Firm Doradczych Values, obejmującą Instytut Psychologii Biznesu oraz Instytut CR i Strategicznej Filantropii.

Zwiń

Józef Wancer

Honorowy Przewodniczący Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A. Absolwent ekonomii w City College Uniwersytetu Nowojorskiego oraz zarządzania i stosunków interpersonalnych na Uniwersytecie Webster w Wiedniu. Przez blisko 25 lat pracował w Citibanku na stanowisku wiceprezesa

Więcej

oraz stanowiskach kierowniczych, m.in. w filiach tego banku w Japonii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Francji. Z Bankiem BGŻ związany jest od września 2013 r., gdzie pełnił funkcję prezesa Zarządu, a od 30 kwietnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. był prezesem Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas. Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Zwiń

prof. Krzysztof Zanussi

Wybitny twórca, reżyser, autor scenariuszy i producent filmowy, autor publikacji książkowych i felietonów, nauczyciel akademicki. Twórca szkoły reżyserów Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, z którym związany jest od 1980 roku.

Więcej

Profesor zwyczajny w Zakładzie Reżyserii Telewizyjno-Filmowej, wykładowca przedmiotów dotyczących reżyserii filmowej i teatralnej oraz produkcji filmowej; promotor wielu prac magisterskich i doktoratów.

Zwiń

prof. Günter Verheugen

Niemiecki polityk, poseł do Bundestagu, w latach 1999–2010 członek Komisji Europejskiej. Objął w niej stanowisko komisarza do spraw rozszerzenia, brał aktywny udział w negocjacjach zakończonych w 2004 akcesją do Unii Europejskiej dziesięciu nowych państw członkowskich.

Więcej

Zwiń

prof. Muhammad Yunus (inspirator)

Wykładowca ekonomii, założyciel Grameen Bank. W 2006 r. Muhammad Yunus i Grameen Bank otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla jako wyraz uznania i poparcia dla wyznawanej przez nich tezy, że ubóstwo stanowi zagrożenie dla pokoju.

Więcej

 

Zwiń

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top