Sztuczna Inteligencja

Home 5 Programy 5 Sztuczna Inteligencja

Transformacja cyfrowa już od dwóch dekad znacząco zmienia świat, w tym gospodarkę, naukę i życie społeczne. Teraz dzięki sztucznej inteligencji ten proces jeszcze bardziej przyspiesza. Upowszechnienie Internetu 5G, Internetu rzeczy i rozwoju usług w chmurach obliczeniowych będą sprzyjać wysypowi aplikacji opartych na SI, jednocześnie obniżając ich koszty.

W jakim stopniu będzie to dotyczyć Polski? To zależy. Technologie SI mogłyby przyspieszyć rozwój naszej gospodarki, nauki i usług publicznych w skali nie mniejszej, niż się to dokona w najbardziej rozwiniętych krajach świata. Wymagałoby to jednak wysokiej jakości koordynacji i przemyślanych narzędzi. Nie wiemy, czy rząd się na to zdobędzie. Jednak i bez tego rewolucja wywołana przez SI zmieni nasz kraj. Chcemy być obserwatorami tego procesu i podpowiadać wszystkim zainteresowanym, jak w nim uczestniczyć i jak z niego skorzystać.

Ośrodek THINKTANK będzie zatem:

  • monitorować wpływ transformacji cyfrowej, w tym sztucznej inteligencji na gospodarkę i społeczeństwo
  • wyszukiwać i popularyzować zastosowania SI i technologii cyfrowych w sektorach prywatnym i publicznym
  • obserwować zmiany na rynku pracy wywołane przez sztuczną inteligencję
  • monitorować te zastosowania SI, które mogą mieć negatywny wpływ na społeczeństwo
  • brać udział w debacie publicznej na temat regulacji SI i jej etycznych aspektów.

Ze względu na wielowymiarowy charakter transformacji cyfrowej i rozwoju SI nie można ich zostawiać wyłącznie w rękach biznesu i rządów. Potrzebne jest stałe określanie społecznej perspektywy w tej sprawie i dodawanie jej do publicznej debaty. To właśnie planujemy robić.

ILORAZ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI. Potencjał sztucznej inteligencji w sektorze publicznym. Edycja III

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w sektorze publicznym i prywatnym w Polsce i Czechach – analiza porównawcza

THINKTANK LIVE TALKS: Czy sztuczna inteligencja przyjmie się w Polsce?

THINKTANK LIVE TALKS: Czy sztuczna inteligencja przyjmie się w Polsce?

Igrzyska Wolności 2020: Sztuczna inteligencja w sektorze publicznym

EFNI "dziewięć i pół": Prezentacja raportu "Iloraz Sztucznej Inteligencji"

THINKTANK LIVE TALKS: Cyberzagrożenia. Wnioski z pandemii

Sztuczna inteligencja wchodzi nawet do sądu - artykuł Zbigniewa Gajewskiego dla Rzeczpospolitej