THINK EUROPE

Home 5 Programy 5 THINK EUROPE

Program został uruchomiony w 2011 r., przed polską prezydencją w Radzie UE. Jego celem jest dyskusja oraz formułowanie eksperckich rekomendacji dotyczących różnych wymiarów aktywności Polski w Unii Europejskiej, korzystania z funduszy europejskich, sytuacji wewnętrznej Unii, sytuacji gospodarczej w Europie oraz relacji Polski z innymi krajami członkowskimi. W ramach programu inicjujemy dyskusje i wydajemy publikacje dotyczące m.in. politycznej i gospodarczej wizji wspólnej Europy, strategii konkurencyjnej Europy w świecie, relacji Unii z globalnymi mocarstwami, a także europejskiej narracji oraz obywatelskiego wymiaru Europy. Program jest realizowany we współpracy z polskimi i międzynarodowymi think tankami i organizacjami (m.in. z CSM, PISM, Konfederacją Lewiatan i BusinessEurope).