Forum dialogu

Biznesie, co dalej?

FORUM DIALOGU 2019

30-lecie GOSPODARKI WOLONORYNKOWEJ W POLSCE. BIZNESIE, CO DALEJ?


W 30-lecie ustanowienia w Polsce gospodarki wolnorynkowej Ośrodek Dialogu i analiz THINKTANK inicjuje wraz z partnerami debatę o przyszłości polskiego kapitalizmu.

 

W końcu 2019 upłynie 30 lat od startu polskiej transformacji gospodarczej. Kluczowa rola, jaką odegrali w tym procesie przedsiębiorcy, jest nadal niedoceniana. Państwo w poprzednim systemie gospodarczym całkowicie zawiodło. Tym bardziej ryzyko założenia firmy i wzięcie odpowiedzialności za pierwszego zatrudnionego pracownika, za jego dochody, kredyty i rodzinę, było po 1989 r. wyzwaniem wyjątkowym. Przedsiębiorczy Polacy dzielnie stawili  mu czoła.

Niedoceniana jest także rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych, bez których polska gospodarka nie byłaby w stanie dołączyć w tak krótkim czasie do rozwiniętych gospodarek  świata.

Przez te 30 lat biznes w Polsce bardzo się rozwinął i dojrzał. Społeczne oczekiwania wobec przedsiębiorców wzrosły. Już nie chodzi o tworzenie miejsc pracy, ale by były to dobre miejsca pracy. Pojawiła się idea CSR i wiele firm zrozumiało, że to jest właściwa odpowiedź na pytania o nową rolę przedsiębiorstwa w społeczeństwie. Wiele się w tym zakresie zadziało dobrego, ale jeszcze więcej pozostało do zrobienia.

W dodatku skomplikowały się warunki prowadzenia biznesu. Jednym z najważniejszych trendów XXI w. jest hybrydowość, czyli mieszanie się różnych wymiarów rzeczywistości, w tym biznesu i przestrzeni społecznej. Wyzwaniem dla wszystkich staje się degradacja klimatu, a także rewolucja cyfrowa i biomedyczna. To wymaga od liderów biznesu szerszego postrzegania roli firm w społeczeństwie; muszą się one stawać częścią wspólnoty, a nie tylko rynku.

Ośrodek dialogu i analiz THINKTANK zaprasza do debaty na ten temat biznes i jego partnerów społecznych. Chcemy by wzięło w niej udział szersze niż dotąd spektrum interesariuszy: rząd, Kościół, związki zawodowe, NGO, organizacje konsumenckie, thinki tanki sprzyjające różnym opcjom politycznym, środowiska kultury i nauki.

W ramach projektu zorganizowana zostanie konferencja o społecznych oczekiwaniach wobec przedsiębiorców z udziałem przedstawicieli środowisk z otoczenia biznesu, debaty tematyczne, m.in. o potrzebie bardziej radykalnej reakcji konsumentów i firm na zagrożenie klimatyczne, ranking 30 najbardziej znaczących inicjatyw społecznych biznesu w minionym 30-leciu.

Pod koniec listopada br. w hotelu Lake Hill Resort & Spa k. Karpacza odbędzie się także konferencja nt. modelu polskiego kapitalizmu w kolejnym 30-leciu. Reprezentanci środowisk biznesowych, naukowych i społecznych postarają się wypracować zestaw rekomendacji dla biznesu i jego partnerów, które odpowiedzą też na pytanie, jakich zmian wymaga model gospodarki wolnorynkowej w  Polsce, aby sprostać oczekiwaniom społecznym i wyzwaniom cywilizacyjnym. Do uczestnictwa w tej dyskusji zaprosimy przedstawicieli różnych opcji ideologicznych.

Patronat nad projektem objęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Jak dotychczas na liście parterów projektu są: United Nations Global Compact Network Poland, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Akademia Rozwoju Filantropii, Pracownia Projektów Społecznych „Stocznia”, Stowarzyszenie Rota, Fundacja Konrada Adenauera, Provident.

Dodatkowe informacje i kontakt:

Zbigniew Gajewski, Partner w THINKTANK,

zgajewski@think-tank.pl

606 808 550

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top