Czy da się powstrzymać gospodarczą katastrofę?

8 kwietnia 2020 r., godz. 17:00

• GOŚCIE:
– dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, wykładowca akademicki, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, w latach 2004–2005 i 2008–2009 podsekretarz stanu w resortach zajmujących się polityką społeczną
– Grzegorz Hajdarowicz, przedsiębiorca, producent filmowy, wydawca, założyciel i główny akcjonariusz Gremi Media

• MODERATOR:
Zbigniew Gajewski, partner THINKTANK

Z naszymi gośćmi rozmawialiśmy o tym:
• jak będzie wyglądać gospodarka po pandemii?
• co zrobić już dziś, aby zminimalizować gospodarcze skutki pandemii? Czy izolować emerytów, ale nakazać powrót do pracy wszystkim pozostałym Polakom?
• czy to koniec 40-letniej epoki liberalizmu w światowej i polskiej gospodarce?

👉 Całe nagranie dostępne jest tutaj.

 

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top