Europejski Kongres Finansowy | 13-15 września 2021

17.08.2021 | Wydarzenia

Home 5 THINKTANK Poleca 5 Wydarzenia 5 Europejski Kongres Finansowy | 13-15 września 2021

 width=


Serdecznie zapraszamy do udziału w rozpoczynającym się 13 września w Sopocie, jednym z największych Kongresów gospodarczych w Polsce jakim jest EUROPEJSKI KONGRES FINANSOWY.

Po ponad półtora roku spotkań online Kongres wraca jako impreza stacjonarna dla jego uczestników i zaproszonych panelistów. Sopot ponownie stanie się na trzy dni miejscem, w którym zbierze się licznie zaproszona Społeczność Europejskiego Kongresu Finansowego.

Społeczność składa się z: ponad 1000 ekspertów i menadżerów z kraju i zagranicy, w tym prezesów i członków zarządów 50 największych instytucji z sektora finansowego, ponad 150 panelistów z Polski i zagranicy zaproszonych do współtworzenia tegorocznego programu, 150 przedstawicieli mediów oraz 60 studentów i doktorantów z polskich i zagranicznych uczelni biorących udział w ramach trwającej wraz z Kongresem Akademii EKF.

Rada Programowa Kongresu budując tegoroczny Program pod hasłem „Finanse w odmienionej rzeczywistości” miała na uwadze fakt, iż już od kilku lat w wielu państwach świata rządy, przedsiębiorstwa, a także krajowe i międzynarodowe instytucje dokonują głębokiej zielonej i cyfrowej transformacji. Pandemia koronawirusa działa jako swoisty akcelerator tych procesów. Dlatego odbudowa gospodarki po pandemii będzie polegała na jeszcze szybszym i skuteczniejszym wdrażaniu zielonych i cyfrowych zmian w gospodarce.

Dzięki wypracowanym przez kraje członkowskie decyzjom o bezprecedensowej solidarności oraz o historycznym uwspólnotowieniu długu do dyspozycji mamy zatem olbrzymie środki finansowe. By je skutecznie wykorzystać, tym ważniejsze stają się zdolności, wiedza i kompetencje ludzi, którzy będą transformacji gospodarki dokonywać. Kluczowe jest, aby umieli myśleć po nowemu, z wielką otwartością i kreatywnością. Na takie wyzwania odpowiada hasło EKF jak i cały program tegorocznego Kongresu.

Główne obszary tematyczne tegorocznego EKF:

  • banki a rozwój gospodarki po pandemicznym kryzysie
  • cyfrowa transformacja usług finansowych
  • finanse w zielonej gospodarce
  • transformacja a troska o stabilność finansową
  • wyzwania dla edukacji, pracodawców i pracowników
  • konsument w centrum uwagi a mechanizmy gospodarki rynkowej
  • odpowiedzialne regulacje

Zachęcamy gorąco do zapoznania się z przygotowanym programem. Jesteśmy przekonani, że wachlarz tematów i dobór zapraszanych ekspertów przyczynią się do wyjątkowo ciekawej edycji. Mamy nadzieję na udany Kongres wypełniony dużą ilością rozmów kuluarowych „live” po tak długim czasie spotkań wyłącznie „online”.

Szczegóły EKF 2021
Program  Kongresu
Rejestracja