Europejskie Forum Nowych Ideai

XI edycja EFNI 12-14 października 2022, Sopot

Europejskie Forum Nowych Idei to jedna z największych w tej części kontynentu konferencji, poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy. Przedstawiciele biznesu, charyzmatyczni mówcy, liderzy i decydenci oraz autorytety ze świata kultury i nauki podczas kilkudziesięciu wydarzeń, paneli, spotkań otwartych, kontrapunktów czy nocnych rozmów debatują o najważniejszych wyzwaniach dla biznesu i społeczeństw w zmieniającym się świecie, o globalnych trendach oraz o przyszłym kształcie Unii. THINKTANK jest partnerem merytorycznym wydarzenia.

Więcej informacji i rejestracja: https://efni.pl/

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top