Spotkanie biznesowe KBF

30 listopada od 10.00 do 12.30 w Pałacu Potockich odbędzie się spotkanie biznesowe, podczas którego Carolina Pietyra, dyrektorka KBF i doświadczona managerka wyspecjalizowana w tworzeniu strategii biznesowej i zarządzaniu zespołem w zmianie, przedstawi nową strategię na lata 2023-2026.
KBF jako wiodąca instytucja kultury w Krakowie, chce stworzyć pole do dyskusji na temat nowych możliwości współdziałania biznesu i kultury.
Chęć uczestnictwa w spotkaniu mogą Państwo zgłaszać mailowo do 25 listopada do Agnieszki Wyrobek-Kaczor – agnieszka.wyrobek@kbf.krakow.pl
🔹 THINKTANK jest partnerem tego cyklu spotkań kultury z biznesem.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top