Transformacja giganta

06.05.2019 | Zarządzanie

Home 5 Baza wiedzy 5 Zarządzanie 5 Transformacja giganta

Telekomunikacja Polska wykorzystała do radykalnej restrukturyzacji dwie znaczące zmiany w otoczeniu: kryzys oraz porozumienie z Urzędem Komunikacji Elektronicznej.