25 lat polskiej giełdy

Gdybyśmy chcieli 25 lat polskiego systemu finansowego odwzorować na wykresie, krzywa pełna by była załamań oznaczających spektakularne sukcesy i bolesne porażki. Generalnie jednak byłaby krzywą wznoszącą. Jubileusz okazał się świetną okazją do refleksji nad tym, jak poprzez mądre wybory zbudować stabilną przyszłość polskiego świata finansów?


25 lat polskiej giełdy

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top