Droga do równowagi: praca, odpoczynek, kontemplacja

29.04.2019 | Człowiek i style życia

Home 5 Baza wiedzy 5 Człowiek i style życia 5 Droga do równowagi: praca, odpoczynek, kontemplacja

Balans miedzy życiem zawodowym i osobistym: jak o nim myśleć, jak zachowywać się wobec bliskich, jakie postawy przyjąć w pracy?