Państwo powinno aktywnie obniżać emisje

Instytucje państwowe w zielonej ewolucji wytyczają granice działania, a firmy i obywateli stymulują do zmian. Czego oczekiwać?

Dokonująca się na świecie zielona rewolucja nie dotyczy tylko przedsiębiorstw prywatnych. Musi się w nią włączyć również państwo – jako gwarant bezpieczeństwa energetycznego, a także inicjator zmian, który popularyzuje niskoemisyjne rozwiązania w gospodarce.


Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top