Poradnik cyberbezpieczeństwa dla środowisk edukacyjnych i przedsiębiorstw

19.10.2023 | Raporty, Wydarzenia THINKTANK

Home 5 Raporty 5 Poradnik cyberbezpieczeństwa dla środowisk edukacyjnych i przedsiębiorstw

Oddajemy w Państwa ręce poradnik dotyczący sposobów zapewnienia cyberbezpieczeństwa niemal każdej organizacji. Dziś to już odrębna dziedzina wiedzy i praktyki, do której z powodu rosnących zagrożeń niemal codziennie dochodzą nowe elementy. Nie jest to więc proste i łatwe wyzwanie, a jednak odnosimy wrażenie, że liderki i liderzy wielu organizacji w Polsce nie przypisują mu dostatecznej wagi.

Tymczasem koszty zaniechań w tej dziedzinie bywają okrutne. Dlatego staramy się w tym opracowaniu wytłumaczyć zawiłości cyberbezpieczeństwa jak najszerszemu gronu odbiorczyń i odbiorców, realizujących różne role w swoich organizacjach. Spodziewamy się, że poradnik pomoże tym, którzy dopiero zaczynają zgłębiać temat, oraz tym wszystkim, którzy dostrzegają problem i chcieliby poprawić odporność ich organizacji w coraz bardziej przenikającej wszystko cyberprzestrzeni.

Mamy nadzieję, że nasze opracowanie w możliwie najprostszy sposób wesprze ich w odpowiedzi na trzy zasadnicze pytania:
• jakie działania muszą podejmować kadry zarządzające organizacjami, aby stworzyć systemowe i skuteczne rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa?
• na jakie role i kompetencje trzeba kłaść nacisk, aby rozwijać ekspertki i ekspertów cyberbezpieczeństwa w organizacjach działających w różnej skali?
• jakie kompetencje z zakresu cyberbezpieczeństwa są potrzebne pracowniczkom i pracownikom jutra, aby umieli realnie walczyć nie tylko z obecnymi, ale i nadchodzącymi cyberzagrożeniami?

W poradniku kładziemy też nacisk na rolę ludzi w cyberbezpieczeństwie. To ludzie często bywają słabym ogniwem w tym systemie, ale też tylko dobrze przygotowani ludzie mogą zapewnić swoim organizacjom najwyższą odporność.

Dlatego dedykujemy poradnik także edukatorkom i edukatorom cyberbezpieczeństwa, niosącym ten „kaganek oświaty” na różnych poziomach edukacji.
A wszystkim naszym Czytelniczkom i Czytelnikom życzymy sukcesów w wysiłkach na rzecz cyberbezpieczeństwa ich organizacji!

Pobierz TUTAJ

 

 width=

 

Publikacja realizowana w ramach Projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.
Autorzy opracowania: ANDRZEJ BARTOSIEWICZ, JĘDRZEJ BIENIASZ, KRZYSZTOF SZCZYPIORSKI
Realizator publikacji: Ośrodek THINKTANK
Redaktor: Zbigniew Gajewski
Korekta: Anna Chyckowska
Opracowanie graficzne: Dorota Jędrkiewicz

ISBN 978-83-967447-4-6 Warszawa 2023