Raport „Rosnąca siła kobiet – kobiety na rynku pracy”

Kobiety na stanowiskach kierowniczych na rynku pracy – na dwóch lub więcej etatach. Co sprawia, że rosną w siłę i realizują się równie dobrze na polu zawodowym, jak i prywatnym? Czy w XXI wieku nadal mierzą się z stereotypami dotyczącymi ról zawodowych mężczyzn i kobiet? Na te i inne pytania odpowiada świeżo opublikowany przez Bigram i THINKTANK raport „Rosnąca siła kobiet – kobiety na rynku pracy”, którego Partnerami są firmy Essilor Polonia, JZO, JAI KUDO oraz Erbud.

 

RAPORT DOSTĘPNY JEST TUTAJ.

 

Polskie menadżerki i liderki odważnie sięgają po swoje. Są wykształcone, ambitne i doskonale adaptują się do zmian. Dysponują wachlarzem cech, które predysponują je do efektywnego zarządzania projektami zarówno w domu, jak i w pracy. I – jak wynika ze zrealizowanego przez CubeResearch badania [1] – nie jest to zdanie odosobnione. 83 proc. badanych przyznało, że rola kobiet na rynku pracy rośnie. Coraz częściej docenia się ich kompetencje i kwalifikacje do pełnionych stanowisk.

Większy udział kobiet w zarządzaniu przedsiębiorstwami przynosi wymierne korzyści. Rzetelne wykształcenie, pracowitość, odpowiedzialność, dobra samoorganizacja, empatia – to cechy, które kobiety zazwyczaj wnoszą do swoich organizacji. Badania pokazują, że osoby o takich cechach – bez względu na płeć – podejmują skuteczniejsze decyzje i są bardziej odporne na zawirowania dzisiejszego świata, co czyni instytucje, którymi kierują lepszymi miejscami do pracy – komentuje dr Małgorzata Bonikowska, Prezes ośrodka THINKTANK.

 

Zdobywają doświadczenie, są elastyczne, chcą się rozwijać

Za najistotniejsze czynniki decydujące o osiąganiu sukcesów biznesowych przez kobiety ankietowani uznali: doświadczenie (71 proc.), umiejętność adaptacji do zmian (55 proc.) oraz proaktywne zdobywanie nowych kompetencji (55 proc.).

Kobiety aktywniej niż panowie inwestują we własny rozwój, zarówno w zakresie wyksztalcenia formalnego, jak i poprzez dodatkowe szkolenia i kursy. Ma to ogromne znacznie w czasach, w których dokonuje się bezprecedensowa rewolucja technologiczna i naukowa, a wiedza zdobyta wczoraj dziś często staje się nieaktualna – zauważa Piotr Wielgomas, Prezes BIGRAM S.A. 

Według respondentów kobiety w biznesie już coraz śmielej podejmują ryzyko (54 proc.), ale przede wszystkim dużą wagę przywiązują do wykształcenia (52 proc.) i to daje im coraz większe szanse na rynku pracy.

 

Jednak nie tak różowo

Wielozadaniowość, ambicja, elastyczność i empatia to cechy, którymi powinien charakteryzować się dobry przywódca, leader, manager, kierownik. I mimo, że prawo daje wszystkim równą pozycję na rynku pracy, a praktyka społeczna powoli odchodzi od podziałów na płeć w kontekście aktywności zawodowej i kompetencji, w wielu przypadkach kobiety nadal odczuwają dodatkowe bariery. Okazuje się, że utrwalone przez setki lat stereotypy w dalszym ciągu mają się świetnie, szczególnie w zmaskulinizowanych branżach. Nadal występują różnice w płacach pomimo konsekwentnej polityki Unii Europejskiej w celu ich wyrównania. Dodatkowo, większość obowiązków związanych z funkcjonowaniem rodziny w dalszym ciągu częściej spoczywa na barkach kobiet, co powoduje, że pracują na dwa etaty – w pracy i w domu. Zdecydowana większość respondentów (72 proc.) jako czynnik utrudniający awans kobiet wskazała właśnie stereotypy i społeczne przyzwyczajenie do tego, że to mężczyźni zajmują wysokie stanowiska w hierarchii zawodowej.

Myślę, że powodem niższych zarobków kobiet w stosunku do zarobków mężczyzn jest fakt, iż w najlepiej płatnych branżach kobiet nadal jest zdecydowanie mniej. Mówimy tu m.in. o branży IT, finansach czy reprezentowanej przeze mnie branży budowlanej. W tej ostatniej, w Polsce, tylko nieco ponad 7 proc. pracujących to kobiety, podczas gdy w Norwegii jest ich 35 proc. Na naszych uczelniach zaledwie 36 proc. wszystkich studentów budownictwa stanowią panie, ale w ciągu 10 lat udział kobiet na politechnikach wynosił 31 proc. Zatem ich obecność się zwiększa, choć jest to stosunkowo powolny proces. Mam jednak głęboką nadzieję, że wszystko zmierza ku dobremu – podkreśla Agnieszka Głowacka, Wiceprezes ERBUD S.A.

 

Kobiety na rynku pracy a pandemia

Ostatnie dwa lata pokazały, że kobiety potrafią skutecznie stawiać czoła dynamicznym zmianom i nowym wyzwaniom pomimo konieczności łączenia pracy zawodowej z obowiązkami domowymi, w tym pomocy w nauce zdalnej dzieciom. Badanie THINKTANK i BIGRAM pokazuje, że kobiety-menedżerki efektywnie wykorzystują czas pandemii na rozwój swoich kompetencji zawodowych i umiejętności cyfrowych poprzez korzystanie ze szkoleń online czy poszukiwanie nowych możliwości zawodowych.

Kobiety są doskonale merytorycznie przygotowane do pracy. Nie trzymają się kurczowo utartych schematów, odważnie się przekwalifikowują i przebranżawiają. Robią to wszystko, pracując często na dwóch lub więcej etatach – łączą niełatwe zarządzanie firmą z równie niełatwym zarządzaniem mikroprzedsiębiorstwami, jakimi są ich domy. Wierzę, że pomimo przeciwności i stereotypów, z którymi jednak w dalszym ciągu przychodzi im się mierzyć na polu zawodowym, ich pozycja w kolejnych latach będzie się umacniała, a tych barier będzie coraz mniej. Kiedy patrzę na to, jak wiele w ciągu ostatnich lat osiągnęły kobiety w branży optycznej, czuję dumę. I tej dumy z własnych dokonań życzę wszystkim paniom – komentuje Adam Mamok, Prezes Grupy Essilor Polska, Litwa, Łotwa i Estonia.

Warto dodać, że prawie połowa kobiet objętych badaniem THINKTANK i BIGRAM w ostatnich dwóch latach rozwinęła swoje kompetencje w posługiwaniu się mediami społecznościowymi, a niemal dwie piąte w obszarze cyfrowym. Kobiety mają pełną świadomość tego, że transformacja cyfrowa dzieje się tu i teraz. I mimo że pandemia okazała się trudnym doświadczeniem, polskie menedżerki – dzięki temu, że są otwarte i nie boją się nowych wyzwań – nie tylko sobie z nim poradziły, ale wychodzą z niego jeszcze silniejsze.

 

Raport „Rosnąca siła kobiet – kobiety na rynku pracy” zrealizowano przez CubeResearch na zlecenie Bigram i THINKTANK.
Partnerami badania są firmy: Essilor Polonia, JZO, JAI KUDO oraz ERBUD.
Partnerem medialnym jest dziennik „Rzeczpospolita”.

 

RAPORT DOSTĘPNY JEST TUTAJ.

 

 

 

[1] Badanie „Rosnąca Siła Kobiet – Kobiety na Rynku Pracy”; CubeResearch na zlecenie Bigram i THINKTANK; n=204; Ki M; CATI i CAWI; grudzień 2021 r.

 

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top