Jak podnieść wartość pracodawcy?

Employer branding, czyli budowanie wizerunku pracodawcy, jest ważnym narzędziem kreowania zaangażowania pracowników. Możliwości employer branding wykorzystała firma PZU do poprawy nastrojów po zmianie kultury organizacyjnej organizacji. Siemens sięgnął po rozwiązania z tego zakresu, by stworzyć specjalną ofertę skierowaną do przyszłych i obecnych pracowników, PwC trafia dzięki nim do reprezentantów pokolenia Y, aby zachęcić ich do pracy w konsultingu. W Sodexo natomiast mechanizmy employer branding służą do odpowiedniego zarządzania benefitami. Dzięki tym działaniom pracownicy postrzegają swoje organizacje w kategoriach atrakcyjnego miejsca do planowania kariery. O praktycznych wymiarach employer brandingu piszą eksperci – praktycy z firm.


Jak podnieść wartość pracodawcy?

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top