Skokowy wzrost wydajności pracy w Polsce jest możliwy

Popularnie stosowane techniki podnoszenia wydajności pracy, oparte na „motywowaniu” i kontroli, są nieskuteczne. Warunkiem cywilizacyjnego skoku jest zmiana podejścia do zarządzania wydajnością pracy, sposobów jej mierzenia, monitorowania i podnoszenia. To możliwe w firmach, ale i w administracji – pisze Robert Reinfuss, doradca biznesowy, członek Rady Ekspertów THINKTANK.


Skokowy wzrost wydajności pracy w Polsce jest możliwy

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top