Raport fuzje i przejęcia

30.04.2019 | Zarządzanie

Home 5 Baza wiedzy 5 Zarządzanie 5 Raport fuzje i przejęcia

Gdzie szukać okazji do transakcji i jak się do nich przygotować?

Przedsiębiorcy powinni rozejrzeć się po rynku – to może być dobry moment, by po fali kryzysu podjąć strategiczną decyzję. Warto przeanalizować przejęcie konkurenta, wejście w atrakcyjną niszę, której jeszcze nikt nie dostrzegł albo sprzedanie się silniejszemu graczowi.