Strategie wobec zmiany klimatu

06.05.2019 | Trendy

Home 5 Baza wiedzy 5 Trendy 5 Strategie wobec zmiany klimatu

Firmy, które świadomie korzystają z szans, jakie tworzy gospodarka niskoemisyjna, będą bardziej konkurencyjne. Jak odkryć te szanse?

Artykuł pochodzi z Magazynu THINKTANK nr 3, zima 2009/2010. Artykuł został pierwotnie opublikowany w McKinsey Quarterly Copyright© 2009 McKinsey & Company. Wszelkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenie i przedruk za zgodą.