Zwalniać też trzeba umieć

Nie da się prowadzić biznesu bez konieczności zwalniania pracowników. Umiejętność ta jest potrzebna szczególnie dziś, gdy przedłużająca się pandemia dotyka każdej gałęzi gospodarki. Według ankiet przeprowadzonych przez Konfederację Pracodawców Lewiatan w minionym roku aż 68 proc. pracodawców planowało redukcję miejsc pracy – pisze Agata Szczepankowska, menedżer kosztów, Vantage Development.


 

 

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top