EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION oraz EXECUTIVE DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

Studia podyplomowe w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk
Specjalna oferta dla członków THINKTANK! Globalna gospodarka stawia nieustannie nowe wyzwania i zadania przed kadrą kierowniczą oraz wymaga podnoszenia i doskonalenia umiejętności kadry zarządzającej organizacjami gospodarczymi, instytucjami państwowymi, czy też o charakterze lokalnym. Wielu menagerów odczuwa brak nowoczesnej wiedzy między innymi z zakresu finansów, zarządzania i marketingu, negocjacji.


Więcej informacji tutaj.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top