CitiSense  – Miasta, zdrowie, priorytety – jak to zrobić?

07.05.2023 | Review nr 46

Home 5 THINKTANK REVIEW 5 Review nr 46 5 CitiSense  – Miasta, zdrowie, priorytety – jak to zrobić?

Think Tank Citisense łączy ekspertów marzących o miastach powstających z sensem, w których ich mieszkańcy (citizens) mają szansę zdrowo żyć.

 

 width=

 

W październiku 2022 słynne brytyjskie Royal Society zorganizowało Scientific Meeting – Causes of obesity.

Wraz z imprezami towarzyszącymi konferencja trwała tydzień i zgromadziła kilkuset uczonych z całego świata. Jak napisała Julia Belluz w New York Times, naukowcy nie zgodzili w żadnej sprawie poza jedną – otyłość nie jest winą otyłych. Środowisko w którym mieszkamy jest metaprzyczyną naszego stanu zdrowia. A to środowisko to oczywiście miasta – i nie jest przypadkiem oczywista zależność pomiędzy odsetkiem ludności mieszkającej w miastach a udziale otyłych w populacji.

Tym większą odpowiedzialność ponoszą twórcy miast – prezydenci, deweloperzy, działacze miejscy.

Poprosiłem członków Rady Programowej Citisense – Filipa Springera, Justynę Glusman, Maćka Mycielskiego i Paulinę Sobiesiak-Penszko o krótkie inspirujące teksty, wywołujące refleksję i chęć dobrego działania.

Paulina  przedstawiła szereg postulatów dotyczących konieczności demokratyzacji planowania miast, stawiania postulatów mieszkańców jako istotnych warunków. Budzi to pytanie jak pytać o zdanie tych, którzy mieszkańcami dopiero będą – imigrantów, migrantów, zdobywających samodzielność młodych dorosłych?

Maciej proponuje postawienie na pierwszym planie potrzeb dzieci – to ważna przesłanka. Tu z kolei trzeba pamiętać, że dzieci dorastają, wyprowadzają się z domu, ich potrzeby i potrzeby rodziców się zmieniają – jak to uwzględnić?

Justyna podkreśla rolę zieleni, a szczególnie drzew w utrzymaniu środowiska miejskiego przyjaznego ludziom. Równowaga pomiędzy terenami zielonymi a gęsto zamieszkanymi kwartałami jest kluczowa dla dobrego życia – dobrze jest mieć park koło domu, ale dobrze jest też mieć sklepy, urzędy, biblioteki i teatry, miejsca pracy i boiska sportowe.

Filip w znakomity sposób podsumowuje dyskusję, zakreślając zarówno historię i klęskę modernizmu, ale nie jego postulatów i wskazując obszary i cele do zarządzenia. Kończy jednak stawiając tezę  o sprzeczności kapitalistycznego dążenia do zaspokajania potrzeb z koniecznym zmuszaniem mieszkańców do niewygód koniecznych dla zachowania zdrowia. Choroby jednak też są niewygodą, często bardzo kosztowną.

Moim zdaniem, wyzwaniem dla tworzących miasto jest konflikt rozpatrywania efektów działania długoterminowego z cztero- czy pięcioletnim cyklem wyborczym, a dla przedsiębiorców coroczne raportowanie wyników.

Gorąco zachęcam do lektury, dyskusji i wyciągania wniosków!

 

Robert Jacek Morritz
Założyciel think tanku Citisense,
Prezes ALTA SA

 

 width=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

Złe skutki złego planowania
dr Paulina Sobiesiak-Penszko

 

Przepis na zadowolonych mieszkańców
Maciej M. Mycielski

 

Zieleń a jakość życia w mieście
Justyna Glusman

 

W zdrowiu cała nadzieja
Filip Springer

 

 

POWRÓT ↵