Nagrody dla Innowacji w Polityce 2024 –
projekty można zgłaszać do 3 grudnia

12.11.2023 | Review nr 48

Home 5 THINKTANK REVIEW 5 Review nr 48 5 Nagrody dla Innowacji w Polityce 2024 –
projekty można zgłaszać do 3 grudnia

Po raz siódmy Instytut Innowacji w Polityce, reprezentowany przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i Ośrodek THINKTAK w Polsce, prowadzi nabór do konkursu Innovation in Politics Awards (Nagrody dla Innowacji w Polityce). W obliczu narastających wyzwań w sferze politycznej, gospodarce i klimacie inicjatywa działa na rzecz docenienia innowatorów z całej Europy. Promuje tych, którzy tworzą bardziej demokratyczną, inkluzywną i zrównoważoną przyszłość dla swojej społeczności, regionu, jak również kraju.

To już 7. edycja międzynarodowego konkursu Nagrody dla Innowacji w Polityce organizowanego corocznie przez Instytut Innowacji w Polityce.

 

Otwarty apel do tych, którzy zmieniają Europę w obszarze politycznym i społecznym

Autorzy inicjatyw i projektów ze wszystkich państw członkowskich Rady Europy są zaproszeni do zgłoszenia swoich aplikacji do Nagrody Innowacji w Polityce 2024. W tej edycji termin składania wniosków upływa 3 grudnia 2023 roku.

Uczestnicy mają możliwość wyboru spośród ośmiu kategorii:

  • Demokracja (równość, społeczność, integracja)
  • Technologie w służbie demokracji (uczestnictwo cyfrowe, dialog, głosowanie elektroniczne)
  • Ochrona środowiska (dekarbonizacja, ochrona klimatu, zrównoważony rozwój)
  • Innowacje partyjne (przejrzystość, mobilizacja, technologia)
  • Rozwój lokalny (obszary wiejskie, inicjatywy lokalne, gospodarka lokalna)
  • Usprawnienia w zarządzaniu (przejrzystość, odpowiedzialność, dostępność)
  • Integracja społeczna (różnorodność, migracja, zaangażowanie)
  • Edukacja (uczenie się, nauczanie, upodmiotowienie)

Dziesięć zgłoszeń z najwyższymi wynikami w każdej z ośmiu kategorii jest automatycznie wybieranych jako finaliści. Właściciele tych projektów są zapraszani na uroczystą galę wręczenia nagród i konferencję. Projekty z najwyższym wynikiem w każdej kategorii są wybierane jako zwycięzcy kategorii, którzy otrzymują nagrodę Innovation in Politics Awards.

Głos obywateli kształtuje przyszłość

W tej edycji, podobnie jak w latach poprzednich aż tysiąc członków Jury Obywatelskiego z całej Europy wybierze dziesięciu finalistów i jednego zwycięzcę z każdej kategorii. Rywalizacja zakończy się uroczystą galą z udziałem wszystkich finalistów i zwycięzców, zaplanowaną na kwiecień 2024 roku w Barcelonie, pierwszej Europejskiej Stolicy Demokracji.

Oprócz zasłużonego uznania, zwycięzcy zyskają dostęp do prestiżowej platformy, pozwalającej im zaprezentować swoje osiągnięcia i poszerzyć swoją sieć kontaktów na poziomie międzynarodowym.

Od momentu startu w 2017 roku, Nagrody Innowacji w Polityce doceniły i świętowały wkład 650 innowatorów wybranych przez ponad 5000 jurorów z całej Europy. Polska w ciągu 6 lat trwania inicjatywy zgłosiła największą ilość projektów ze wszystkich krajów europejskich, z których aż 65 znalazło się w finale konkursu. Polskie projekty 5-krotnie otrzymały główne nagrody w konkursie.

W czasach wielu kryzysów i powodów do pesymizmu istotne jest, aby pokazać, że demokracja jest niezbędna i skuteczna! Nagrody dla Innowacji w Polityce rzucają światło na tych polityków, którzy udowadniają to w swojej codziennej pracy dla gmin i społeczności, inspirując innych do budowania zaufania do swojej pracy na rzecz demokracji” – powiedział Edward Strasser, CEO Instytutu Innowacji w Polityce.

Jak wziąć udział?

Właściciele projektów mogą osobiście składać wnioski online lub też być nominowani do Nagrody przez każdego obywatela do 3 grudnia 2023 roku.

Nominować do nagrody projekty może każdy obywatel kraju należącego do Rady Europy. Nominacja ma na celu zwrócenie uwagi Instytutu na projekt. Można to zrobić w klika minut, wystarczy wejść na stronę https://innovationinpolitics.eu/my-account/?p=nominate, podać swoje imię i nazwisko, tytuł projektu, jego stronę internetową oraz kontakt do osób za niego odpowiedzialnych. Po otrzymaniu nominacji reprezentanci Instytutu zapraszają jego właścicieli do oficjalnego zgłoszenia się do konkursu.

Aby złożyć aplikację projektową należy być właścicielem projektu lub też występować z jego upoważnienia, zgłoszenia należy dokonać online pod adresem: https://innovationinpolitics.eu/my-account/?p=submit.

Każdy obywatel kraju należącego do Rady Europy może też zostać członkiem obywatelskiego jury i oceniać tegoroczne projekty. Aby zostać jurorem należy władać językiem angielskim w stopniu pozwalającym na czytanie i ocenę punktową do maksimum kilkunastu krótko opisanych zgłoszeń. Aby zgłosić się wystarczy zarejestrować się pod adresem: https://innovationinpolitics.eu/my-account/?p=become-juror. Wszyscy jurorzy oprócz możliwości poznania innowacyjnych projektów z całej Europy biorą udział w loterii, w której można wygrać udział w gali wręczenia nagród, w 2024 roku w Barcelonie.

O Instytucie Innowacji w Polityce

Instytut Innowacji w Polityce jest międzynarodową, pozarządową organizacją, która identyfikuje, rozwija i wdraża innowacje w polityce w celu wzmocnienia demokracji w Europie i poza nią. Dzięki międzynarodowej sieci biur i organizacji partnerskich w 16 krajach oraz współpracy z liderami politycznymi na wszystkich szczeblach, instytut już dziś buduje politykę przyszłości.

W Polsce i krajach bałtyckich partnerem i reprezentantem Instytutu jest Centrum Stosunków Międzynarodowych i ośrodek THINKTANK. Konkurs wspomagają również: Stowarzyszenie 61, Fundacja Szkoła Liderów, Fundacja Wspomagania Wsi oraz Ashoka.

 

POWRÓT ↵

 width=