Era Sztucznej Inteligencji

09.01.2024 | Review nr 49

Home 5 THINKTANK REVIEW 5 Review nr 49 5 Era Sztucznej Inteligencji


Daniel Huttenlocher, Eric Schmidt, Henry A. Kissinger

Wydawnictwo Nowej Konfederacji

 

 width=


„Era Sztucznej Inteligencji“– „The Age of AI: And Our Human Future“ to niezwykła książka. Jej autorami są bowiem niedawno zmarły w wieku 100 lat Henry Kissinger oraz Eric Schmidt i Daniel Huttenlocher – osobistości ze świata dyplomacji i nowych technologii, których nikomu nie trzeba przedstawiać. Ich dzieło stanowi analizę wpływu sztucznej inteligencji (AI) na różne aspekty ludzkiego życia. Autorzy podejmują problemy filozoficzne, etyczne i praktyczne, zastanawiając się przy tym, w jaki sposób sztuczna inteligencja przekształca nasz świat począwszy od gospodarki i nowych odkryć naukowych po sposób prowadzenia wojen.

 

 

 

„Era Sztucznej Inteligencji“ to także rozważania na temat przyszłego rozwoju tej technologii, gdzie AI może stać się bezpiecznym kierowcą, znakomitym diagnostykiem i lekarzem, a nawet cenionym artystą i pisarzem. Autorzy twierdzą, że dynamiczna rewolucja w zakresie sztucznej inteligencji jest nieunikniona i że społeczeństwa muszą się aktywnie angażować w tę technologię, by były w stanie kształtować kierunek jej rozwoju.

Autorzy zagłębiają się w filozoficzne podstawy AI, omawiając w jaki sposób podważa ona ludzkie koncepcje logiki i rzeczywistości. Sugerują, że jej rozwój może być znaczącym skokiem w ewolucji ludzkiej cywilizacji, podobnie jak było to w przypadku epoki Oświecenia. W książce znajdziemy jednak również ostrzeżenie przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi ze sztuczną inteligencją w zakresie politycznym, społecznym, ekonomicznym i militarnym.  Autorzy sugerują utworzenie krajowych i globalnych instytucji regulujących AI i jej zastosowanie w różnych sektorach, w tym w przemyśle, środowisku akademickim i w administracji rządowej.

Książka Henry Kissingera, Erica Schmidta i Daniela Huttenlochera to swoiste wezwanie do przemyślanego podejścia do wdrażania sztucznej inteligencji w różnych sferach życia człowieka. Autorzy podkreślają potrzebę dyskusji na temat wartości i ograniczeń, którym powinna podlegać ta technologia. Sugerują, że sztuczna inteligencja nie będzie dla ludzkości neutralna, ale zasadniczo zmieni nas i środowisko, w którym żyjemy. Sztuczna inteligencja przekształca społeczeństwo – podkreślają Autorzy. „Wciąż możemy decydować jak. Ludzie wciąż kontrolują AI. Musimy ją kształtować za pomocą naszych wartości”. Na koniec ważna uwaga: książka powstała w 2021 r., a zatem jeszcze przed „rewolucją”, jaką wywołał ChatGPT i pokrewne technologie.

 

Opublikowano 05.01.2024