Bezpieczeństwo osób i systemów IT z wykorzystaniem białego
wywiadu

 

Krzysztof Wosiński
Wydawnictwo Naukowe PWN

 

Praca Krzysztofa Wosińskiego może być pomocą dla każdej firmy, która w erze cyfrowej musi zmagać się z zagrożeniami wirtualnego świata. W dobie wojny w Ukrainie, cyberwojen i rosnącej przestępczości internetowej, ta książka to kompendium wiedzy na temat ochrony zarówno danych korporacyjnych, jak i prywatności pracowników.

 

Autor uzbrojony w imponującą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie cyberbezpieczeństwa przystępnie wyjaśnia zasady, techniki i narzędzia OSINT – Open Source Intelligence, czyli wywiadu otwartoźródłowego, który opiera się na analizie i wykorzystaniu publicznie dostępnych danych.

Dzięki pragmatycznemu podejściu autora do tematu książka przekonująco przekłada teorię na praktykę, podpowiadając gotowe rozwiązania i strategie, które mogą być wdrożone w firmach każdej wielkości. Wosiński podkreśla znaczenie analizy i interpretacji danych. Zwraca też uwagę na powszechne błędy, które mogą prowadzić do niebezpiecznych w skutkach wniosków i decyzji. Wyjaśnia, jak skutecznie bronić się przed cyberzagrożeniami i jakie kroki należy podjąć, aby zabezpieczyć infrastrukturę IT przed atakami z zewnątrz. Jest to szczególnie ważne dla biznesu, gdzie taki atak może oznaczać nie tylko straty finansowe, ale również utratę zaufania klientów i reputacji na rynku.

Książka Wosińskiego to ponadto wskazówki dla osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w sektorze publicznym i prywatnym, które chcą i powinny wiedzieć, jak wykorzystywać dostępne narzędzia OSINT do ochrony przed cyberatakiem. Dla dziennikarzy, analityków i wszystkich zainteresowanych bezpieczeństwem cyfrowym jest to lektura dająca solidną podstawę do uzmysłowienia sobie złożoności cyberbezpieczeństwa oraz wymogów strategii zwiększenia odporności na cyberataki.

Obecnie to właśnie informacja jest najcenniejszym zasobem, jakim dysponują organizacje i książka „Bezpieczeństwo osób i systemów IT z wykorzystaniem białego wywiadu” może pomóc, żeby ich informacje i dane pozostały bezpieczne i chronione.

 

Opublikowano 01.04.2024

 

 

POWRÓT ↵

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top